IN CHUYỂN NHIỆT TEM VÀNG BẠC

IN CHUYỂN NHIỆT TEM VÀNG BẠC

In chuyển nhiệt tem vàng bạc, thời kỳ đầu của hiệu quả in tem vàng bị hạn chế sử dụng cho công nghệ in hoa, nhưng sau này với sự thành thục trong nguyên liệu in tem vàng và trình độ công nghệ phủ màng được nâng cao, các nhà máy in chuyển nhiệt đã thành công đem nó vào in chuyển nhiệt. Khuyết điểm là bị hạn chế bởi màu sắc, chỉ có thể lựa chọn mấy chục loại màu do nhà máy màng tem vàng cố định. Đặc điểm sản phẩm là bề mặt lấp lánh, có sự cao quý hoa lệ về hiệu quả kim loại, chủ yếu ứng dụng cho bề mặt áo thun, trang phục jean, trang phục nữ, trang phục trẻ em, cặp đeo…