IN CAO ÉP CHUYỂN NHIỆT

IN CAO ÉP CHUYỂN NHIỆT

Tatami nhung lông là công nghệ gộp chung của in chuyển nhiệt nhung ( Flock ) + nhãn vải/dệt, thường sử dụng nhiều trong trang phục thể thao, đồng thời cũng có thể gọi là in cao ép chuyển nhiệt.