IN CHUYỂN NHIỆT BẢN DÀY

IN CHUYỂN NHIỆT BẢN DÀY

In chuyển nhiệt bản dày keo silica, chia thành 2 loại chất liệu, 1 loại là chất liệu keo slilica, 1 loại là mực dầu in thông thường, đều là in thủ công chạy máy, in càng dày thì nguyên liệu thứ cấp càng nhiều, độ dày có thể đạt tới 0.5mm – 2mm, tính đàn hồi tốt, độ nổi khối mạnh, nước có nhiệt độ cao cũng giặt không trôi.