IN CHUYỂN NHIỆT NHUNG

IN CHUYỂN NHIỆT NHUNG

Chất liệu in chuyển nhiệt nhung là nhung lông nylon hoặc là nhung lông keo dán, sử dụng nguyên lý dính hút của tĩnh điện mà hình thành hình ảnh, có thể vận hành 1 mình, cũng có thể kết hợp vận hành với các sản phẩm in chuyển nhiệt khác. Đặc điểm là thay đổi nhiều màu sắc và không bị hạn chế, có thể lựa chọn độ dài nhung lông, cảm giác tay dễ chịu và có cảm giác nổi khối rõ ràng ứng dụng phổ biến cho trạng phục bóng đá, áo lông, thời trang, trang phục trẻ em, vải may kim.