IN CHUYỂN NHIỆT KIM TUYẾN

IN CHUYỂN NHIỆT KIM TUYẾN

Cái gọi là kim tuyến, thực ra phần lớn là bột PET có màu sắc. Đặc điểm là có cảm giác của hạt kim loại, gặp ánh sáng sẽ lấp lánh. In chuyển nhiệt kim tuyến có thể sử dụng độc lập, cũng có thể phối hợp sử dụng cùng với in chuyển nhiệt offset hoặc in chuyển nhiệt màu chuyên dùng. Chia thành 2 phương pháp là xoay theo chiều kim đồng hồ và xoay ngược chiều kim đồng hồ. Chủ yếu ứng dụng cho thời trang, trang phục nữ, trang phục trẻ em, trang phục jean.