IN CHUYỂN NHIỆT PHẢN QUANG

IN CHUYỂN NHIỆT PHẢN QUANG

Có tính năng phản quang lấp lánh. Sử dụng chất liệu phản quang để in ấn, không chịu sự hạn chế của màu sắc, có thể in nhiều màu, độ phản quang của màu bạc là cao nhất, độ phản quang của màu đen thì kém hơn một chút, chủ yếu ứng dụng trong trang phục cảnh sát chuyên dùng, áo mưa xe máy, trang phục thể thao